Diplomerad Friskvårdsterapeut
Marianne Lehto.


För bokning av massage ring:
070 - 797 18 50


Startsida  Massage  Priser  Aloe Vera  Länkar  Kontakt
Avspänning  Friskvård   Kostrådgivning  Coaching

Rökavvänjningskurs

För dig som har bestämt dig för att sluta
röka och vill har gruppstöd.
Vi jobbar enl. den s k Uppsalamodellen
som har visat sig vara framgångsrik.
Programmet är väl utprovat och har visat sig ge en
bra vägledning för många som vill sluta röka.

7 veckor / 1½ timme/vecka. Pris: 1 500 kr