Diplomerad Friskvårdsterapeut
Marianne Lehto.


För bokning av massage ring:
070 - 797 18 50


Startsida  Friskvård  Priser  Aloe Vera  Länkar Kontakt
Avspänning  Rökavvänjning   Kostrådgivning  Coaching
Massage

Massage är en urgammal behandlingsmetod. Det finns
berättelser om att kineserna praktiserade detta 2 700 år f Kr.

I Europa för ca 4 000 år sedan, ansåg grekerna att de
botade sjukdomar med massage. Hippokrates -
läkekonstens fader - framhöll massagen som en mycket
viktig behandlingsmetod. Han skrev på 400-talet f Kr
om massagens positiva effekter för psyket
och för den fysiska formen.

Idag fyller massagebehandlingen en viktig funktion
inom både idrotten och Friskvården. Allt fler människor
stressar, arbetar ensidigt och ergonomiskt felaktigt.
Nacken, skuldrorna och den övre ryggmuskulaturen
blir ofta förkortade och spända.

Massage löser muskelspänningar och töjer strama
muskler och ökar på rörligheten. Blodcirkulationen
till spända, ömma muskler ökar ordentligt och bidrar
till smärtlindring, avspänning och läkning.

Beröringen frisätter kroppens "lugn-och-ro-hormon"
oxytocin vilket gör massage till en både effektiv,
skön och avslappnande behandling.