Diplomerad Friskvårdsterapeut
Marianne Lehto.


För bokning av massage ring:
070 - 797 18 50


Startsida  Massage  Priser  Aloe Vera  Länkar  Kontakt
Friskvård   Rökavvänjning   Kostrådgivning  Coaching

Avspänningskurs:

Avspänning i teori och praktik, varje kurstillfälle
innehåller en teoridel, diskussion och en praktisk
övning i avspänning. Kursen ska ge kunskap om
avspänningsteknik som ett stresshanteringsverktyg
så att du efter avslutad kurs ska kunna fortsätta att
träna avspänning på egen hand.

6 veckor / 1½ timme/vecka. Pris: 1200 kr